טיפים להשכרת דירה ולשכירות דירה

מס על השכרת דירה

מיסוי על שכר דירה המתקבל עבור דירה למגורים

קיימים מס' מסלולי מיסוי בעבור הכנסה מדמי שכירות על דירת מגורים:

מסלול פטור ממס

התנאי הראשון כדי להנות ממסלול זה הוא שהדירה המושכרת משמשת למגורים. על כן חשוב מאוד לציין בחוזה השכירות שהדירה לצורך מגורים בלבד ולא למטרת עסק. הפטור ממס הכנסה הוא עד לתקרה בסך 4,320 ₪ לחודש. ע"פ תקנות מס הכנסה תקרת הפטור כוללת גם הכנסה מדמי שכירות של בן הזוג המתגורר עמו או של ילדו שעל גיל 18.

במידה ודמי השכירות הם מעל תקרת הפטור, לדוגמא כ- 6000 ₪ , החישוב יהיה כדלקמן:

6000-4320 = 1680 ₪

4320-1680 = 2640 ₪ (זוהי תקרת הפטור הרלוונטית במקרה זה)

6000-2640 = 3360 ₪ (סכום החייב במס) – על היתרה החייבת במס יש לשלם מס מלא

(ע"פ המס השולי של הנישום).

מסלול זה אינו רלוונטי לדירת מגורים בחו"ל.

מסלול בשיעור מוגבל של 10%

 כאשר בידי יחיד קיימים מס דירות והסך הכולל של דמי השכירות עולים באופן ניכר מתקרת הפטור בסך 4320 ₪ לחודש, אזי משתלם לבחור במסלול זה של תשלום בסך 10% מכלל ההכנסה. מסלול זה כמובן רלוונטי אם מדובר בדירה לצורך מגורים בלבד. כמו כן, לא ניתן לדרוש במסלול זה הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה וכן פחת בגין עלות הדירות. מסלול זה לא רלוונטי אם מדובר בהכנסה עסקית אלא בהכנסה פסיבית בלבד.

ביום 15/10/07 נעשה תיקון לפקודת מס הכנסה ובו נקבע שבמסלול  זה של 10% מסך הכולל מדמי השכירות יש לשלם את המס בתוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות.

מסלול המס השולי

 ישנה אפשרות לשלם מס הכנסה ע"פ אחוז המס השולי של הנישום. במקרה זה ניתן לדרוש הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה לרבות פחת בגין עלות הדירות.

הכנסה מדמי שכירות עבור דירה בחו"ל

יחיד המקבל הכנסה משכירות בגין דירה בחו"ל ישלם מס הכנסה בשיעור של 15% וזאת ע"פ סעיף 122 א' לפקודה. במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות פחת בלבד. (לא ניתן לדרוש הוצאות אחרות שהוצאו בייצור ההכנסה). כמו כן, ניתן לקבל זיכוי בגין המס ששולם בחו"ל. מסלול זה לא רלוונטי במידה וההכנסה מדמי שכירות בחו"ל מגיע לכדי עסק.

הכתבה באדיבות חברת כספית החזרי מס, המתמחה בייעוץ פיננסי והחזרי מס הכנסה לשכירים ועצמאיים. באתר כספית, ניתן לבצע בדיקת זכאות החזרי מס חינם.